Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Ο χρήστης zogjohn σας έστειλε ένα βίντεο: "Macedonia - The Ashmolean Museum's Testimony 2011 (2/2)"

YouTube κέντρο βοήθειας | επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | αναφορά ως ανεπιθύμητο

Ο χρήστης zogjohn έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς:

MACEDONIA IS GREECE AND NOT F.Y.R.O.M.! (0:30)
Thank you very much, the Ashmolean Museum and Mr. Robin Lane Fox from the Great Britain's respected Oxford University!

About the speaker:
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Lane_Fox

Skopje is the capital city of
the Former Yugoslav Republic of "Macedonia" (F.Y.R.O.M.)

I did not make this video and I do not own it. The copyright belongs to the creator of this video, the Ashmolean Museum, which deserves all my gratitude.
© 2011 YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια: