Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Fwd: Τα πρωτοφανή δεινά που μας έχουν ήδη ετοιμάσει αν δεν πληρώσουμε τους νέους φόρους
Τι περιμένει όσους δεν πληρώσουν τους νέους φόρους

 Μη έκδοση φορολογική ενημερότητας, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, κατάσχεση μισθών και άλλων εισοδημάτων ακόμη και αυτόφωρο:
πρόκειται για τις κυρώσεις που θα αντιμετωπίσουν όσοι φορολογούμενοι δεν πληρώσουν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. 

Ειδικότερα, όποιος δεν πληρώσει την εισφορά στην ώρα της τότε το σχετικό ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και αρχίζει να επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το μέγιστο ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 200% της αρχικής οφειλής. 

Το τμήμα εσόδων της εφορίας θα αποστείλει στο φορολογούμενο ειδοποιητήριο με το οποίο θα τον καλεί να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του με τμηματική εξόφληση. Εφόσον δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση θα βρεθεί αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως η κατάσχεση μέρους του μισθού του ή της σύνταξής του (αποστέλλεται σχετικό κατασχετήριο από την εφορία στον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο του οφειλέτη). Παράλληλα, αναζητούνται και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και ξεκινά από το νομικό τμήμα της εφορίας η διαδικασία για τη δέσμευση και την αναγκαστική τους εκποίηση με πλειστηριασμό. Εφόσον το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και το χρέος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερους από τέσσερις μήνες τότε μπορεί να ζητηθεί από τον προϊστάμενο της εφορίας η άσκηση ποινικής δίωξης στον οφειλέτη και η παραπομπή του στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτοφώρου

Σπύρος Δημητρέλης
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επειδή γνωρίζουν την ισχύ του ρητού «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος», προχωρούν στην βίαια αρπαγή περιουσιών ή την δια βίου υποδούλωση των μη εχόντων μεν χρήμα ρευστόν, πλην κατεχόντων κάποια μορφή περιουσίας.  Αυτά για όσους διατηρούν ακόμη ψήγματα ψευδαισθήσεων
περί του αν οι Έλληνες τελούμε υπό κατοχή ή όχι …
Κ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: